Sil·logista

El feminisme és una ètica

L'ètica és producte de l'evolució


...i Llámese radical al contrari de dogmàtic

Comentaris