Pàgines

10.8.18

Nècia i gregària

Feu poesia pudenta,
Tomeuet. I, veges tu,
tots se'n confessen hereus.
I vos el fan molt gros, l'estre.
Ja se sap, però, que na
Ramona, d'això, se'n fot.