Pàgines

3.5.18

Polifem

A L. S., que com a ella em diuen
un moviment diafragmàtic de desguàs
obre a la llum la cova
inusitada joia dels budells
fets a l’horror sol
perdone