Pàgines

30.3.18

Toc de despago

Cap enterc
Asíndeton i absència de verbs conjugats.

Ansa, corona i terç.

Batallar
Pic i repic de les hores. De dia i de nit.

Corda i boca.
Llavi, llavi, llavi, llavi, llavi i

Enrampada
d'ara un peu, ara l'altre, cames amunt, fins a corbar-me l'esquena.

Capçal, jou i trena. 

Anell. Tirant.