Pàgines

12.3.18

Prenys

Aquest badar   aquest anar passant  de ment desclosa d’estiu quimèric
Aquells xops refulgents i dringadissos i aquest pereós viure de lectura i jaç

I aquesta son d’animal modorro
I aquest ésser bresca i abellar de paraules en rusc vedat que tot m’ho fa desatendre i que garsament me’n priva

Blanca sens par
Que tot m’ho guarde
Ab aquella por d’ara mig viure i no arribar a fer niu a la Biblioteca