Hormonal

És quan premenstrue que hi veig clar.

Comentaris