Pàgines

23.11.17

La sonoritat del desert (2)

A los cincuenta, detectives salvajes.
Y detectives salvajes a los cincuenta.

(dels quaderns de Laura Jáuregui)