Pàgines

6.5.17

Jo tem la nit

pocs animals no cloen les palpebres
Ausiàs March

em desvetlle a miques que s'acodolen a la rambla de la fosca
remor del que hi passa i que de son em drena

Per a quina fona el roc que encar i bat amb quimera d'estany i corba de rellonge?