Pàgines

22.11.16

Fusos lingüístics

http://www.stromboidea.de/bilder/Aporrhais_pespelecani_Gualtieri_1743.jpg

-Amb la ginecòloga parle en espanyol...
-I això com és?
-Porque me sale del coño.