Redempció (2)


De matí, a casa i innocent, m’he posat el banyador pel simple goig de dur-lo-hi. I m’he distret jugant. Amb el diccionari. Amb el diccionari i amb el quadern dinatrès dels mapes. En pàgina parella copiava els mots de la destrossa i del malbeniment; en pàgina senar, els del desig. 
I n’hi havia que eren en l’una i en l’altra.

L'obscè aprenentatge dels budells i dels esfínters és ara pell enllestida full en blanc; ductilitat de la meua llengua padrina que m’ha volgut aprestar aquest cos nou. Intacte.

Texto: no el rodeo sino la carne en trabajo de amor.
Hélène Cixous, La llegada a la escritura

Renacer siginifica el nacimiento verdadero
Silvia Baron Supervielle, La línia y la sombra

Y cuando algo acontece no hay escapatoria:
toda mirada tiene lugar en el destello,
toda voz es un signo, toda palabra forma
parte del mismo texto.
Chantal Maillard, En un principio era el hambre

Comentaris