Pàgines

29.10.16

Hesper i D.

(Vinent per tots aquests graons),
Primavera d'hivern el gust dels gallons aplega a gallet.