Vots per a la son...

M.S., pels consells i els poemes
Dins de Darwin nos Açores. Diário pessoal com comentários, a cura de J.N.G. Pereira i V. Neves


Assumir les frustracions del viatge, del viure, i de l'estudi. Fer-ho malgrat l'estèril ressortització de la vida -cosa estúpida, fins i tot quan es projecta en l'instant.
És una aptitud de (super)vivència.

I en l'insomni i la deriva continentals, catxalotiu, marsopí, zífic, belugadís, rorqualíssim, barbat, gegantinament blau, franc, etcetàcea m'és l'acaronador mar que m'altava i emmovia el cel profund i les estrelles en flor de les Açores.

És setembre, i aquest n'és es vint-i-setè.

Comentaris