Desimposadament i dinàmica

Fou ara que començarà el meu exili. Fins a atènyer quin nivell? Bàsic? Intermedi? O avançat?
Com jo voldré.

Comentaris