Bodybuilding

L'Editor, quan li vaig anunciar que havia sotmès l'original a alguns retocs i una ampliació, ho comentà de manera molt generosa pel fet que demostrava l'existència, en mi, d'un indefugible principi d'autoexigència. I afegí que la meva determinació, però, contrasta amb la de molts escriptors, els quals, una vegada publicat un llibre del qual són autors, es neguen a treballar-hi més, a haver-lo de tenir més en compte. Jo li vaig contestar que em semblava molt bé que d'aquesta forma demanassin, per a ells, un respecte, però que jo preferia dirigir aquest respecte al lector, el qual, ho tenc ben clar, constitueix un dels músculs vius, essencials, que possibiliten el moviment i el pàlpit d'una Cultura.
M.A. Riera, pròleg a l'edició de Destino de 1994 de Fuita i martiri de sant Andreu Milà

Benaventurat siau vós, Miquel Àngel Riera.

Comentaris