Pàgines

7.8.14

Fer comba


No només és verda la persiana.
No sols és verda la persiana.
No és sols verda la persiana.
No és verda sols la persiana.
No és verda la persiana      només/únicament/solament.

No és sols verda la persiana.
No és només verda la persiana.
No és únicament verda la persiana.
No és solament verda la persiana.

No és la persiana únicament verda
...


La persiana és verda. I fa comba.


(La literatura antiga, per important que sigui, no basta a la llengua moderna. La llengua, sobretot als països on no hi ha societat, és sempre formada i determinada per la literatura. Josep Pla parafraseja Leopardi a Notes del capvesprol segons Oriol Pi de Cabanyes dins del Glossari d'escriptors catalans del s. XX, en el capítol Devots valencians de Pla: Davant d'aquesta observació del Zibaldone -datada el 10 de novembre de 1821- Josep Pla es preguntava: "És possible que hi hagi una llengua i una literatura si darrere no hi ha un país?")