Paronomàsia d'estiu

                                         a Susana Rey

Tots els meus anys com una duna,
flonjos i abrasadors.
Turó del vent i dels fòssils.
Una forma de temps mutable
que mai no diu adéu.
Que m'interromp l'horitzó
alhora que m'anuncia la mar.
Perquè sóc platja encara,
fèrtil d'arrels i petiteses.

Comentaris