Insha'Allah

Abu 'Abd Al·lah, què significa aquesta deslleialtat, aquest faltar al que has ofert, aquest posar mala cara al que havies promès, aquest egoisme amb els teus amics tan liberals? Si no ens has fet cridar el dia de la collita dels dàtils perquè dictaminàssem sobre ells, com ens havies dit, i perquè en prenguéssem amb tu les més abundants porcions, no podràs al·legar excusa ni evitar retrets. Porta del que has atresorat per als teus moments de solaç. Dóna'ns del que acostumes a prendre els dies de festa. La collita no ha estat tan minsa que la puga desbaratar un regal, ni tan escassa que es puga dispensar de fer-ho. (...)
Som gent adornada amb les belles lletres i estem dedicats a aprendre de memòria expressions poc corrents i a cisellar poemes. Poques voltes has pres seriosament el nostre pas per aquest camí i quin poc crèdit has donat a la nostra riquesa! Demana'ns que t'especifiquem un poc del que els àrabs han dit sobre els dàtils i els seus diferents estats, i si t'agrada el que et portem a col·lació i t'abelleix allò amb què et satisfarem, dóna'ns dàtils de premi i seran el nostre millor salari.
Oh, Abu 'Abd Al·lah! Sigues generós amb els teus dàtils i et pagarem amb prosa rimada. (...).
Ibn Burd al-Asgar, Epístola de la palmera
Trad. d'A. Labarta, C. Barceló i J. Veglison, dins de València àrab en prosa i vers
Tots els palmerars de la terra daria jo a aquests meus amics! Si companys són aquells que comparteixen el pa, quina altra dolça paraula ens escau a nosaltres, lligats de bell cor i  amb bona lletra per fibres de palmera?
Sereu sempre a la meua taula com ho sou al meu camí!

Comentaris