El diccionari, la vida i la poesia

A P.C.P., per les paraules que viuen i per les llengües mortes.

L'accepció és un ordre social que ens preserva l'existència -si més no, l'entesa. Ara bé, uniformada d'inventari, empresona un arcàdic contínuum significacional.
Els hàbits de la salut i els de la pròpia mort, quan veritablement en són -d'hàbits, vull dir-, poden ser represos amb facilitat si ens hi havíem deixat d'entendre.
S'inicia el trànsit amb l'apropiació d'un codi, lliure i personalíssim, que prové d'allò que uneix unes lectures amb unes altres, aquelles paraules amb aquestes. Oportunitat del sentit que mai no es dóna sense el kairós d'una gran precisió lèxica.

Comentaris