Desiderologia

-Maria Santíssima! I aquesta cara?
-Me l'alafeta un arcàngel.
-I la ploma, estimada?
-Que vol que escriga. No sé si una gràcia; no sé si una prèdica.
-I tan dolça flaire que amb vós és vinguda?
-Devia ser el lliri, Isabel, devia ser...

Comentaris