Pàgines

2.1.11

Divisa

La literatura és ardiment

(Lectura agosarada -potser gens sàvia; ni original- dels capítols CLXXX, CLXXXI, CLXXXII, CLXXXIII, CLXXXIIII, CLXXXV i CLXXXVI del Tirant lo Blanch del cavaller valencià Joanot Martorell)