Pàgines

25.5.10

Llibre del coch

Post coitum omne anima triste

La decepció és una coca de massa fina mal cuita.
Durant dies havies disposat els ingredients, primer. Bàsics. Tot obeint processos químics que ignores, els vas barrejar talment i quan calia. S'hi estovaven. Arribada l'hora hi vas abocar les delicadeses amb què havies fet rebost. I vas pastar. Novament.
Però ai de la desmesura del caliu del forn, de la llanda; d'aquestes mans... o d'aquelles! Lassa.
I sobre la bancada de la cuina, una peça com un pa de pell socarrada i blana molla tova encara cruda.
No! Que no s'ha d'enganyar l'estómac amb la falsa il·lusió de la canyella que a la boca incredula s' atansa.
I quan tornaràs a casa aquests dies flairarà agra la llar.