Tempestat d'aire

Dimecres a 18 de agost 1593, a les sis hores de la vesprada, i vespra de sant Lluís, se mogué gran tempestat de aire i rellamps i eren ponent i tramontana. (...). I io anava a casa, que estava a l'hort de mon pare al carrer de Morvedre, i me haguí de llançar gitat boca avall a la llarga en el pont dels Serrans que em volava l'aire, fins passats set o huit credos, que m'alcí ab gran treball i ab por que em tornàs a volar lo aire.
P.J.Porcar, Coses evengudes en la ciutat i regne de València (Dietari, 1589-1628).
De matí hem travessat el pont de la Trinitat. No en tornàvem sinó que hi anàvem. El vent, entre fresc i fort, destarotava la gent i en feia trontollar les passes. He recordat Porcar. Vulnerable i a estones innocent com un infant. Li ho he explicat a H. N'hem parlat, del ciutadà, de la ciutat.
S'envola la por amb la bona companyia; i ens manté dempeus, quasi sense rés, al bell mig dels camins.
Ben diferent el paisatge; de ben segur, la mateixa vulnerabilitat.
Totes les tempestes no són la mateixa tempesta però només huit poden ser els vents que hi són convocats a bufar.

P.S. Avui és la vespra de Su Señora de la Almudena.

Comentaris