Me llamo Benno von Archimboldi

Deu ser que és diumenge i els plaers privats s'extremen: qui fretura d'una feina d'aquesta o d'aquella manera si els més alts moments de plaer i de realització intel·lectuals els passem a la taula, al llit o al sofà?

Comentaris