Fer-ho molt bé

Per poder fitar l'altre quan ens ho explicarà en passat, fent servir morosament la primera persona i abusant, potser, de la segona.

Comentaris