Odissea

Faig via. D'única certesa, el diccionari.

Comentaris