Pàgines

14.6.09

Boato i vanaglòria (i 400)

1645 Processó del Corpus / Dijous a 30 de maig 1619, feren la processó del Corpus i tornaren de nit prop de les deu hores. Acontengué que la muller del marquès de Moya estava davant la Diputació en una finestra de N. Ferrer, llibrer, ab dos coixins reclinada perquè estava dita marquesa indisposta, i lo virrei estava en la finestra de la Diputació en l'ordinari balcó; i lo virrei li envià a dir que llevàs los coixins de allí, i ella li envià a dir que por estar indispuesta los havia posat. Replicà lo virrei i li envià a dir que per lo càrrec que representava de rei que els llevàs, i ella replicà que ella era filla del duc d'Albuquerque i que tots eren ben coneguts, i llavors ella féu llevar los coixins i posar dos gelosies i així véu la processó.

P.J. Porcar, Coses evengudes a la ciutat i regne de València (Dietari 1589-1628)