Pàgines

12.7.08

Propostes didàctiques


Llig la següent definició:
El concepte de modalització abraça una gamma extensa d'elements lingüístics i no lingüístics que vehiculen les actituds, creences, apreciacions, opinions i intencions de l'emissor respecte a l'enunciat. La modalització és, doncs, el fenomen que dóna compte de la manera com l'emissor incorpora a l'enunciat marques de la seua presència i, de vegades, també de la del receptor. (M. Conca et al., 1998, Text i gramàtica. Teoria i pràctica de la competència discursiva, Barcelona, Editorial Teide)

A continuació, contesta aquestes preguntes referides a la notícia central de la portada del diari El País d'avui :

  1. Explica la funció modalitzadora dels verbs del titular segregar i seleccionar.
  2. Indica el valor dels adjectius en els sintagmes nominals niños africanos i menores discriminados. Observes alguna diferència entre aquesta solució i la possible niños recién llegados, niños inmigrados, o menores?
  3. Relaciona la tria dels adjectius del titular amb la tria de la fotografia central de la portada.
  4. Apunta diverses hipòtesis sobre la intencionalitat de l'emissor a partir del seu text.