Pàgines

16.6.08

La fossa

1656 Brama en València / Dilluns lo primer de juliol 1619, lo bon govern dels senyors jurats de la insigne ciutat de València feren convocació dels soldats del Centenar per a que a les dos hores acudissen a la Sala i alguns obrers de vila: i tot no res, tot cosa de València, tot cosa de castanyoles blanques, i tot temor i por i la fossa de merda; i a les cinc hores donaren ordre que se'n tornassen dits soldats.

P. J. Porcar, Coses evengudes en la ciutat i regne de València. (Dietari 1589-1628)

De València?