Pàgines

25.12.07

Villena o l'Evangeli manual

Del payaso, de Böll:

Ningún teólogo ha tenido nunca la idea de predicar sobre las manos de las mujeres en el Evangelio: Verónica, Magdalena, María y Marta; nada más que manos de mujeres en el Evangelio, que prodigaron caricias a Cristo. En lugar de esto, predican sobre leyes, normas disciplinarias, arte, estado. Cristo sólo se ha relacionado, por así decirlo, privadamente, casi con mujeres nada más.


De la Vita, de Villena:

E tenint-lo la senyora així bolcadet, lo Senyor lleixà lo plorar, mostrant que havia pres plaer ab aquella robeta que l'estalviava del fred, e la senyora, prenint gran plaer del seu repòs, dix-li ab dolçor d'amor: "Tu qui terram palmo concludis involutus panniculis recreatus es" volent dir: " Oh, meravellós Fill de Déu! Vós, qui per la vostra gran potència e magnificència cloeu tota la terra dins la vostra mà: ara, vida mia, sou calfat e recreat ab aquests pobrellets drapellets."
E prenia la senyora los peuets del seu fill, e calfava'ls ab les pròpies mans no havent altra manera de foc (...)


I perquè jugar a les tradicions implica un cert entranyament...