Pàgines

25.4.07

Fora mida

La fotografia mostra part dels processos notarials que es conserven a l'arxiu d'Oriola. Concretament, al prestatge de dalt, hi ha, ben ordenats, de l'any 1707.
Com s'hi veu, fins i tot la mida de l'enquadernació es va veure afectada per la nova planta: de la mida catalana a la mida de Castella.

La manifestació de la cosa no és la cosa en sí, però, sens dubte, la fa visible i li dóna una determinada entitat formal.

Si estem ací, se'ns ha de veure. També, i sobretot!, amb les formes de cada dia.