Pàgines

16.9.18

Aixina estem

per un pendís
rodoladís
jo faig ma via
C. Arderiu
amb la síndrome de Virginia Woolf i les criades
en la persistència de la mosca contra el vidre
sense el remei del Zingiber officinale
avellanant-me de flaire i redonesa

Soc una dona honrada?
Pendís avall pel roquerar de l'aprensió.

8.9.18

Llegir els vius

Tota aquella gent de #Bloomsbury amb comptes de túiter i tal: més mal que bé per a la H.P.? Imagineu-se, doncs.

Must-haves

Aquesta temporada que arriba espanya, es mantenen el groc i les barbes. Tornen amb força els jerseis de llana -oversize, però- i Gabriel Ferrater.

Per al clima més festiu i temperat d'Elsud, la vesta sense res a sota continua sent un clàssic.

31.8.18

Colps d'agost (6)


  • He passat el mes d'agost / reconec que ha estat un èxit. (M. Bauçà)
  • La ciència del anys no desmenteix / que la vida s'instaura / allà on el tedi recula. (M-L Muntané)

24.8.18

aquest any miserable,
mm.xviii d. de c.,
serà molt recordat i molt amargament?
els uns llogarretegen, en dretura de ciutat, això sí;
els altres, calents, despatxen vanitat i es ressenyen a llocs mundans,
-diu que a túiter un bé de déu de fils i també quin goig d'articles sobre aquells de la tisoreta que ara cuteret;
als carrers amples, les galerades assolellades d'un fotimer de vademècums;
jo noescric i no puc amb els vius,
mentre a les tv i els ies dels ppcc,
bonament, es pr scriuen llibres i cols.